16.9.2008                                      RETURN

    Nastola, Finland   den 28 juni  2008
Foton:  Matti Teräsranta
                      Johnny Lundin band


Bernt Liljegren


Bernt Liljegren 


Bernt         Åke         Lennart         Johnny 


Bernt         Åke         Lennart         Johnny


 Åke                        Lennart                     Johnny 


Åke Eriksson


Åke Eriksson 


Lennart Gudmundsson


Åke Eriksson 


Johnny Lundin


Johnny Lundin 


Bernt Liljegren


Åke


Åke 


Johnny