RETURN                 Stortorpsparken  2007
                  
Johnny Lundin Band och Burken


Bernt          Lennart             Burken           Åke


Johnny Lundin


Bernt        Lennart         Åke       Johnny


Bernt        Lennart         Åke  


Bernt                  Lennart