RETURN

Rör-förstärkare


WA-I steg byggt av Owe Wahlberg på 70-talet 


WA-2 steg med 2-kanals förförtärkare byggd av Robban Wickström.      (framifrån)


WA-2 steg med 2-kanals förförtärkare byggd av Robban Wickström. 
 


Min 7ender Twin som också Owe har hottat upp, Dynaco-traf och 4 st. 6550. 


En 7ender Twin till som har något mindre Dynaco-traf och 2 st. 6550-rör.